Để chơi nhạc cụ biểu cảm: cần nghe nhạc không lời thật nhiều?

Thông thường, với một bài nhạc có lời, sự biểu cảm của cường độ, trường độ, âm sắc của nốt nhạc sẽ ít cần thiết hơn, bởi vì lời bài nhạc đã chuyển tải phần nhiều tình cảm. Có những bài nhạc có lời mà chỉ nghe nhạc không thì rất là vui, nhí nhảnh, […]