Vì sao nên tập luyện với nhãn viết ngược bằng gương?

Gương kia ngự ở trên tường Mồm kia ai đẹp được dường như răng??? Đại để là, nếu không thường xuyên tập luyện với gương, nếu ta đặt miệng hơi lệch một chút so với lỗ định chơi, ta vẫn phát ra được âm thanh mong muốn. Ta chấp nhận điều đó, vì cái lỗi […]