Cách tập để chuyển tiếp từ cách ngậm một cặp lỗ sang cách ngậm một lỗ trên cây diatonic tremolo thông dụng 24 lỗ?

Tức là chuyển từ ít vị trí dừng môi sang nhiều vị trí dừng môi. Có lẽ là khi đi xuôi chiều trái sang phải thì vẫn ngậm một cặp lỗ, nhưng luôn chơi thổi trước rồi hút sau, theo đúng thứ tự lỗ chứ không đúng thứ tự nốt trong thang âm. Khi đi […]

Cách học tập thụ động và chủ động.

Đang viết… Học thụ động là tiếp nhận thông tin một cách thụ động, ví dụ như nghe một bài nhạc thật là nhiều lần, xem một sơ đồ nốt kèn thật nhiều lần, nhìn một khuông nhạc thật nhiều lần. Nó giống giống như cách người ta quảng cáo trên ti-vi vậy, cứ lặp […]

Cái bia tập bắn, máy đánh nhịp, nhãn viết ngược và gương…

Trước khi ra mặt trận, người lính tập bắn với một cái bia. Cái bia là một vật to rộng, trên đó có nhiều vòng tròn đồng tâm, ở giữa là một điểm rất nhỏ màu đỏ, gọi là hồng tâm. Mục đích tối hậu của người tập bắn là bắn trúng hồng tâm. Nhưng […]

Phần mềm soạn bài tập ngẫu nhiên…

Một thuận lợi của người học nhạc khi có một người thầy là người thầy có thể tạo ra những thử thách, những thách đố mà người học không thể biết trước được đáp án, do đó người học có cơ hội “động não” nhiều hơn. Nếu đâu đó có những phần mềm soạn nhạc […]

Cắt một bài nhạc ra làm nhiều đoạn để tập.

Cái này khi tập với một ông thầy thì không nói làm gì. Ông thầy chỉ cần chơi đi chơi lại một đoạn nhạc ngắn, học trò chỉ việc đi theo. Nhưng nếu tập một mình với phần mềm chơi nhạc thì lại khác. Với một bài nhạc dài thì lâu lâu lại phải ngừng […]