Nếu như mình không có nhãn viết ngược và gương thì làm sao???

Đang viết… Ngoài một số ưu điểm của phương pháp tập kèn với nhãn viết ngược và gương, phương pháp này vẫn có một khuyết điểm vốn có, rành rành và rõ ràng, đó là nó đòi hỏi phải có… nhãn và gương 😀 Có thể có bạn không khéo tay để làm nhãn (?), […]

Nhãn viết ngược và gương: mình biết mình đang chơi gì khi chơi nhạc kiểu cảm âm…

Có một câu nói quen thuộc: “Anh ta nói nhưng chẳng biết chính mình đang nói cái quỷ gì!”, hoặc là “Cô ấy làm nhưng chẳng biết cô ấy đang làm cái quái gì!” Nếu vừa chơi kèn theo kiểu “cảm âm”, vừa dùng nhãn viết ngược và gương, thì sẽ tránh được hoàn cảnh […]

Nhãn viết ngược và gương: chống tái khởi động và chống nản lòng trong một cuộc sống biến động…

Nói chung, đã là con người, thì ai cũng mong muốn cuộc sống của mình “xuôi chèo mát mái”, “thuận buồm xuôi gió”, “vạn sự như ý” 😀 Nếu có ai đó luôn nói rằng “Tôi luôn luôn muốn mạo hiểm đối mặt với thử thách khó khăn hiểm nguy thách thức” thì ít ra […]

Ý định: tự chế tập tin âm thanh ghi âm thực để luyện tập.

Lúc trước thì mình soạn tập tin midi để tập nhảy giữa từng hai (cặp) lỗ kèn, với đủ các bộ đôi (cặp) lỗ kèn có thể có và với tất cả các tổ hợp thổi-hút trước-sau có thể có, cho một kèn diatonic. Nhưng bây giờ thì mình thấy số lượng bài tập có […]