Ưu thế của kèn chromatic có cần bấm so với kèn diatonic?

Mới đọc câu hỏi thì thấy buồn cười: kèn diatonic thì tuổi gì mà đọ với kèn chromatic có cần bấm 😀 Thật ra sau khi đọc topic này thì thấy tác giả cũng có lý: http://harmonica4u.com/forum/showthread.php?t=2059 Nếu chơi cùng một bài nhạc mà cả cây diatonic lẫn chromatic đều chơi được thì có vẻ […]