Cây M-20 đang trả đũa vì dám khinh thường -10o của nó.

Không hiểu sao lỡ miệng nói -10o dễ nên giờ khá hiếm hoi nó mới cho nghe một lần… Hình như sự đọng hơi nước có ảnh hưởng đến cái này thì phải. Khi để kèn không một lúc rồi ob thì ngay cú đầu có khả năng phát âm đúng nhiều hơn các cú […]

Cầm nhầm đầu một cây tremolo…

Đang chơi chơi 🙂 bài “Le festin” bằng hai cây tremolo kép rời, khi nhảy lên cây C# thì tự nhiên thấy sai âm. Hớ? Thử lại vài lần rồi nhìn lại thì mới thấy cây C# cầm ngược 😀 Nhưng mà chẳng biết có ai lại cố ý làm trò đó không nhỉ?