Kinh nghiệm thu âm chồng: điều chỉnh âm lượng giữa bè trầm và bè bổng

Tuy người ta thường nói là âm thanh trầm mang nhiều năng lượng hơn, nhưng thực tế thu âm cho harmonica mình thấy là những âm thanh bổng thường dễ nghe hơn nếu được trộn với âm thanh trầm, nếu quan sát biểu đồ sóng âm thì thấy âm bổng có biên độ lớn hơn, […]

Ý định: tự chế tập tin âm thanh ghi âm thực để luyện tập.

Lúc trước thì mình soạn tập tin midi để tập nhảy giữa từng hai (cặp) lỗ kèn, với đủ các bộ đôi (cặp) lỗ kèn có thể có và với tất cả các tổ hợp thổi-hút trước-sau có thể có, cho một kèn diatonic. Nhưng bây giờ thì mình thấy số lượng bài tập có […]