Kỹ thuật ngân bằng cường độ hơi: động tác làm cữ…

Tức là động tác chỉ có tác dụng làm chuẩn cho tần số ngân chứ không thực sự tác động trực tiếp vào luồng hơi. Kiểu như một cách “trực quan hóa” mốc chuẩn vậy. Có thể dùng chân để “đánh nhịp”. Mình thì dùng bàn tay cầm kèn để thực hiện động tác “oa […]