Kèn harmonica câm…

Ý tưởng thì như ở đây: http://harmonica4u.com/forum/showthread.php?p=74589 Người chơi có thể nghe âm thanh của cây kèn qua tai nghe, trong khi không làm phiền người xung quanh. Mình có đọc thêm trên mạng, thấy là phần lớn các cây harmonica kiểu như vậy dùng cảm biến áp suất thay cho lưỡi gà để tái […]