Tập đọc nhịp: Tưởng tượng đồ thị “con cóc nhảy”

Động tác dậm chân, đập tay giống như thằng khùng (thật ra không phải như thế 😆 ) thì giống như “dậm chân tại chỗ”, còn nói về nhạc thì người ta lại thường nói về “cách hành nhạc”. “Hành” có nghĩa là đi, ví dụ như “Vạn lý độc hành Điền Bá Quang” 😆 […]

Xác định độ khó giữa các giọng khác nhau của cùng một bài nhạc.

Đối với thực hành, giọng càng khó là giọng mà làm cho bài nhạc càng có nhiều chỗ chuyển tiếp giữa nốt không thăng giáng và nốt thăng giáng vì phải bấm hay nhả cần nhiều lần hơn, hoặc tráo qua lại giữa hai kèn nhiều hơn, hoặc tráo qua lại giữa hai hàng lỗ […]

Tập đọc nhạc khuông: Muốn loạn nhịp hả? Thích thì chiều!

Người mới học nhạc thường bị vướng mắc là cứ ép buộc phải đánh đều nhịp, trong khi vừa phải chú ý bản nhạc. Hai việc như vậy một lúc thì khá khó. Một giải pháp là Khi đọc nhạc, đánh dấu hoặc chú ý nốt nào rơi vào phách nào, nếu dùng chân đánh […]

Tấm phủ trong suốt đặt trên bản nhạc.

Khi học với nhạc khuông, có lúc thì muốn ghi chú kiểu này, khi thì lại muốn ghi chú kiểu khác, nếu mà kiểu nào cũng viết thẳng hết lên bản nhạc khuông thì nhìn sẽ rất rối rắm, đó là chưa kể không đủ chỗ để viết. Nếu muốn đủ chỗ hoặc đỡ rối […]

Học tập nhịp: Đặt phách vào các chỗ khác nhau của trường độ một nốt.

Ví dụ như cùng một nốt đen, phách có thể rơi vào đầu của nốt, mà cũng có thể rơi vào giữa trường độ của nốt. Điều đó sẽ tạo cảm giác khác biệt nhiều. Sẽ xóa chăng? Hơi nhảm?

Một cách học khoảng cách bán cung: soạn bài tập kiểu “tab” bán cung?

Nó giống giống như tab số kèn diatonic 10 lỗ nhưng số ở đây là kiểu +/-SốBánCung. Tức là nốt tiếp theo sẽ cách nốt trước đó bao nhiêu bán cung, tiến hay lùi. Ví dụ như nếu muốn chơi Đô Rê Mi thì viết là Đô +2 +2. Phải rất cố gắng để động […]

Dùng hệ số La Mã làm phiên dịch viên giữa các giọng.

Một cách giữ mối liên hệ giữa các giọng diatonic khác nhau ngoài cách tập chạy song song là học thuộc lòng nốt nào của giọng nào thì tương ứng với số La Mã mấy (bậc mấy). Một cái thú vị nữa là dường như có thể xướng âm bằng số được, ở bất cứ […]

Cách đọc nhạc: “Chuyện này diễn ra trong bao lâu” hay “Chuyện kế tiếp bao lâu nữa sẽ diễn ra”?

Khi học nhạc lý (lý thuyết âm nhạc), người ta thường quan niệm rằng khoảng thời gian giữa hai lúc hai nốt nhạc bắt đầu vang lên là trường độ của nốt ở phía trước, hay nói cách khác là trường độ của một nốt nhạc là thời gian của nốt đó kéo dài. Trong […]