Thật ra cây Blues Band của Hohner giá bao nhiêu?

Lên mạng, nhất là amazon.com, thấy giá cây này quanh quẩn khoảng 8$ trở xuống, mà sao ở đường Nguyễn Thiện Thuật, Sài Gòn lại không thấy bán. Thấy một cây ở một hiệu gần Đức Vinh An, mừng húm lại gần hỏi. 500k!!! Gì???