Mùa Hoa Phượng Đỏ (karaoke, luyện tập bán âm tấu pháp tremolo)

Link đến soundcloud.com nếu không nghe được từ blog. Giọng bài nhạc gốc: Đô trưởng + G# + A#: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Hoa-Phuong-Do-Nhieu-Nghe-Si/IWZAOEII.html Nhạc sĩ sáng tác: Hoàng Vân. 2 harmonica diatonic tremolo 24 lỗ Study-24 C#-C. Kỹ thuật tráo kèn: đưa nôi đánh võng kiểu Nhật, đẩy kèn trên bằng 2 ngón giữa. Thu âm cẩu thả […]