Tập đệm bằng lưỡi: thành thạo ngược.

Thường thì khi tập đệm bằng lưỡi cho một bài nhạc nào đó, mình sẽ chăm chú vào giai điệu chính nhiều hơn, còn phần tongue slap thì sẽ diễn ra tự động hơn. Tuy nhiên, khi phần tongue slap hơi phức tạp thì đòi hỏi phải thật thành thạo và thuộc phần giai điệu […]

Có phải tongue slap (vỗ lưỡi) lúc nào cũng áp dụng được?

Tongue slap là một trong vài kỹ thuật đệm, và thực chất là tạo ra hợp âm. Với những bài nhạc có giọng trùng với giọng chính của cây kèn diatonic, cụ thể là bài nhạc giọng Đô trưởng chơi trên cây kèn diatonic giọng Đô (trưởng), hợp âm mà tongue slap tạo ra nghe […]

Mới tập vỗ lưỡi (tongue slap) thì nên chọn kèn diatonic giọng nào?

Trong khi tập thổi nốt đơn (không vỗ lưỡi) bài Quốc ca ở cả hai kèn tremolo C# và C ở giọng C# và C, cả hai quãng tám (tập riêng trên từng cây nhưng vẫn cầm 2 cây) thì nhận thấy cây C# có vẻ nhạy hơi hơn, ít “xì gió” hơn, tiếng to […]

Vỗ lưỡi/ đánh lưỡi (tongue slap) một hàng lỗ dưới trong khi ngậm rộng miệng trên cây diatonica tremolo?

Có một số tài liệu và video clip cách đây đã lâu (có lẽ bắt nguồn từ harmonica4u.com) có đề cập đến cách đệm bằng lưỡi, bằng cách là ngậm ngang nhiều lỗ kép một lúc, rồi trong khi thổi hay hút cùng lúc nhiều lỗ như vậy thì lưỡi sẽ đóng-mở chỉ hàng lỗ […]