Harmonica đơn (single harmonica): một kiểu kèn lưỡi gà đơn cho nhiều lựa chọn về bend hơn cây Blues truyền thống?

Nguồn: http://www.patmissin.com/ffaq/q36.html Sẽ viết… Tạm nhận xét là nếu được cải tiến lại một chút, nó sẽ cho nhiều khả năng bend kiểu hai lưỡi gà hơn cây Blues (khả năng chromatic tốt hơn), trong khi vẫn cho khả năng chơi hợp âm bằng cách ngậm nhiều lỗ một lúc và âm sắc nốt đơn […]

Bend và dip bend kiểu hai lưỡi gà trên cây diatonic tremolo (âm thanh)

Bend và dip bend kiểu 2 lưỡi gà ở tất cả các cặp lỗ kề nhau trên cây harmonica diatonic tremolo luyện tập giọng Đô Khoái Lạc (Kualu Kouqin) của Tàu xưa thật là xưa (?). Nếu tra trên mạng thì chưa chắc đã ra 😀 Cây này ghi trên tấm vỏ là “Luyện tập […]