Chặn lưỡi để thổi nốt đơn: nên chặn nhiều lỗ hay ít lỗ?

Mình đề cập đến mục đích của chặn lưỡi ở đây là để tạo ra nốt đơn mà thôi, tạo ra hợp âm đệm (phụ họa) bằng cách vỗ lưỡi (tongue-slap) không phải là mục đích chính. Trên cây kèn diatonic tremolo, một số sách dạy là ngậm rộng 4 lỗ, sau đó dùng lưỡi […]

Tìm hiểu về kích thước lỗ của các loại kèn

Đang viết, vẫn còn hơi lung tung về suy nghĩ… Khi tập thổi nốt đơn (single note) trên cây kèn Blues Easy Rider, mình bắt đầu thắc mắc là liệu kích thước của lỗ có thực sự ảnh hưởng đến độ khó khi tập kỹ thuật thổi nốt đơn hay không, nhất là ở kiểu […]