Cách bảo quản kèn harmonica…

Đang viết… Sưu tầm từ nhiều nguồn… Có những điều thì giống như hiển nhiên, còn có những điều còn đang tranh cãi… Nhưng mà dù gì đi nữa, phải có một lý lẽ hợp lý đứng đằng sau… Có vẻ nhảm nhí quá… Hay là không viết nữa? – Giữ cho kèn khô ráo: […]