Nghe để nhận ra giọng của bài nhạc: Dễ nhận ra điệu thức hơn nốt chủ âm?

Theo kinh nghiệm bản thân thì thấy khi nghe thấy một bài nhạc thì có thể đoán là nó giọng trưởng hay thứ (điệu thức, mode) tương đối dễ (vui hay buồn), nhưng đoán xem nốt chủ âm của nó là gì thì lại khó hơn. Có ý nghĩa nào trong việc tập luyện nghe […]

Nhãn viết ngược và gương: mình biết mình đang chơi gì khi chơi nhạc kiểu cảm âm…

Có một câu nói quen thuộc: “Anh ta nói nhưng chẳng biết chính mình đang nói cái quỷ gì!”, hoặc là “Cô ấy làm nhưng chẳng biết cô ấy đang làm cái quái gì!” Nếu vừa chơi kèn theo kiểu “cảm âm”, vừa dùng nhãn viết ngược và gương, thì sẽ tránh được hoàn cảnh […]

Tập thẩm âm (?) các khoảng cách một toàn cung?

Ngoài chạy 12 thang âm diatonic, một thang âm chromatic thì còn tập chạy hai thang âm mà các nốt liên tiếp trong đó đều cách nhau 1 toàn cung (2 bán cung) (không biết gọi là gì)? Mở rộng ra là tập chạy thang âm mà các nốt liên tiếp đều cách nhau 3 […]

Ý định: tự chế tập tin âm thanh ghi âm thực để luyện tập.

Lúc trước thì mình soạn tập tin midi để tập nhảy giữa từng hai (cặp) lỗ kèn, với đủ các bộ đôi (cặp) lỗ kèn có thể có và với tất cả các tổ hợp thổi-hút trước-sau có thể có, cho một kèn diatonic. Nhưng bây giờ thì mình thấy số lượng bài tập có […]