Mấy ý lặt vặt lộn xộn gom lại một đống :D

– Trước khi chơi 1 bài nhạc ở giọng nào thì chạy scale giọng đó xuôi ngược vài lần? – Thị tấu (vừa đọc nhạc vừa chơi gần như đồng thời): so sánh với thời gian trẻ con học đọc, người lớn có thể học thị tấu nhanh hơn không? http://vianhem.com/forum/showthread.php?t=7366&s=4d08fe0e3fd234cb94ef4600e6006411 – Cách tập nhịp: […]