Chỉnh âm lưỡi gà mà không cần tháo nắp?

Cấu tạo là nam châm gắn với nút trượt lộ ra ngoài qua khe trên tấm vỏ. Người dùng trượt các nút trượt để điều chỉnh vị trí nam châm, dẫn đến thay đổi nốt của lưỡi gà, dễ dàng chuyển một cây harmonica qua lại giữa trưởng và thứ, tự nhiên và hòa âm. […]