Kỹ thuật chuyền hơi (circular breathing) trên kèn harmonica.

Chuyền hơi là cách làm cho hơi qua kèn không bị đứt đoạn, đồng thời người chơi vẫn lấy hơi được như thường. Mình chưa tập kỹ thuật này, nhưng tìm được vài clip khá hay: Trên kèn diatonic 10 lỗ (Cô này chơi một nốt liên tục trong 3 phút liền!!!): Trên kèn tremolo!!!: […]