Cách tập để chuyển tiếp từ cách ngậm một cặp lỗ sang cách ngậm một lỗ trên cây diatonic tremolo thông dụng 24 lỗ?

Tức là chuyển từ ít vị trí dừng môi sang nhiều vị trí dừng môi. Có lẽ là khi đi xuôi chiều trái sang phải thì vẫn ngậm một cặp lỗ, nhưng luôn chơi thổi trước rồi hút sau, theo đúng thứ tự lỗ chứ không đúng thứ tự nốt trong thang âm. Khi đi […]

Tập luyện với kèn chromatic có cần bấm: xen kẽ động tác đưa hơi và động tác bấm cần.

Để tránh lẫn nốt thì hơi và động tác bấm cần cần xen kẽ nhau, không nên diễn ra đồng thời trong một số trường hợp. Ví dụ, đang thổi nốt Đô, muốn chuyển sang hút nốt Rê thăng ở cùng lỗ thì trước tiên phải dừng hơi lại (ngắt hơi), làm động tác bấm […]