Bend và dip bend kiểu hai lưỡi gà trên cây diatonic tremolo (âm thanh)

Bend và dip bend kiểu 2 lưỡi gà ở tất cả các cặp lỗ kề nhau trên cây harmonica diatonic tremolo luyện tập giọng Đô Khoái Lạc (Kualu Kouqin) của Tàu xưa thật là xưa (?). Nếu tra trên mạng thì chưa chắc đã ra 😀 Cây này ghi trên tấm vỏ là “Luyện tập […]