Trên cây kèn Blues giọng Đô, nên độ nốt La lỗ 2 hay lỗ 3?

Đang viết… Sẽ bổ sung thêm nếu biết thêm thông tin… Ở đây chỉ xét về chơi nốt đơn, chưa xét đến hợp âm. Trên cây kèn Blues giọng C, hút lỗ 2 (-2) cho ra Xon 4, thổi lỗ 3 (+3) cũng cho ra Xon 4. Vậy thì nên chuyển Xon 4 nào thành […]

Một câu hỏi ngu si đần độn của một kẻ có não to bằng quả nho…

Mình mới ghé vào đây (thấy có vẻ mới mẻ quá, không biết có từ lúc nào): http://solg.vn/sol-g-dich-vu-do-va-sua-ken/a247222.html Xét cây kèn diatonic tremolo tone C: Nếu người ta đã biết độ một hàng lỗ thành tone G, D, A, E thì tại sao lại không biết độ thành C# hay B? Nếu thế thì người […]

Van nửa (half-valve) trên cây harmonica diatonic 10 lỗ.

Địa điểm mạng của nhà sáng chế PT Gazell: http://www.ptgazell.com/ Đoạn phim giới thiệu về khả năng của cây kèn diatonic 10 lỗ đã được gắn van nửa (không những bend mà còn dip bend để chơi chromatic): Nếu xét về độ to và độ đẹp thì có lẽ không bằng overbend, nhưng về mặt […]