Có ai vào đây đọc nhỉ???

Mình xin được tự giới thiệu, mình là một con người, mang gene của con người, do cha mẹ sinh ra, ăn tạp để lớn lên, sống trong hang đá nhân tạo và thường xuyên mặc áo quần để che thân bởi vì mình có rất ít lông (theo cách gọi của dân gian thì […]