Dụng cụ này đã có tên chưa?

Cách làm: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu: – Giấy bìa cứng – Bút mực màu – Bút chì – Com-pa – Kéo – Thước thẳng – Kẹp giấy – Tăm xỉa răng – Chỉ khâu, kim khâu Cách làm: – Vẽ hai hình tròn có đường kính khác nhau lên giấy cứng bằng com-pa. […]