Bài tập thẩm âm khoảng cách bán cung: bộ 3 nốt

Chỉ là một ý nghĩ lặt vặt, nhưng mà biết đâu nhiều ý nghĩ lặt vặt lại cùng nhau tạo ra một ý nghĩ đáng ghi nhận sau này? Chơi một nốt nào đó. Sau đó chơi một nốt khác cao hơn một nửa cung Chú ý sự khác biệt về cao độ Lại chơi […]

Một cách tập cảm âm: dùng nhạc cụ “tuyến tính”

Tức là các nhạc cụ mà cách sắp xếp nốt chỉ có tăng giảm dần một cách nghiêm ngặt, hoặc rất tương tự như thế. Cây harmonica diatonic tremolo xếp nốt kiểu châu Á và cây Blues có các nốt sắp xếp không theo thứ tự tăng hoặc giảm dần một cách nghiêm ngặt, nhất […]

Hướng dẫn sử dụng trang “Đàn dương cầm ảo” (virtualpiano.net)

Địa chỉ ở đây: http://www.virtualpiano.net/ Sơ đồ bàn phím: Hãy dùng phím “Ctrl” hay “Cmd” trên bàn phím để khả hóa hoặc bất khả hóa chế độ kéo dài tiếng nốt. Thêm vào con chuột, cũng có thể dùng bàn phím máy tính để chơi. – Để truy cập 36 phím trắng, hãy dùng các […]

Nhãn viết ngược và gương: mình biết mình đang chơi gì khi chơi nhạc kiểu cảm âm…

Có một câu nói quen thuộc: “Anh ta nói nhưng chẳng biết chính mình đang nói cái quỷ gì!”, hoặc là “Cô ấy làm nhưng chẳng biết cô ấy đang làm cái quái gì!” Nếu vừa chơi kèn theo kiểu “cảm âm”, vừa dùng nhãn viết ngược và gương, thì sẽ tránh được hoàn cảnh […]

Tập thẩm âm (?) các khoảng cách một toàn cung?

Ngoài chạy 12 thang âm diatonic, một thang âm chromatic thì còn tập chạy hai thang âm mà các nốt liên tiếp trong đó đều cách nhau 1 toàn cung (2 bán cung) (không biết gọi là gì)? Mở rộng ra là tập chạy thang âm mà các nốt liên tiếp đều cách nhau 3 […]

Vai trò của hai hệ xướng âm trong tập luyện các thang âm diatonic khác nhau

Hệ xướng âm nốt Đô di động có vẻ như mang tính “chủ quan”, “áp đặt”, “định kiến” nhiều hơn, không phản ánh đúng thực tại khách quan nhưng lại quen thuộc hơn, dễ xướng âm hơn. Hệ xướng âm nốt Đô cố định dường như mang tính khách quan, công tâm hơn, phản ánh […]

Bài tập thang âm diatonic: chạy song song

Trên cây kèn chromatic giọng C (hay cặp kèn mà có một cây C), thang âm Đô thì dễ chạy vì tên nốt tương ứng đúng với cao độ nốt thật, người tập đã nghe quen và các lỗ bố trí sẵn có trên một cây kèn. Tuy nhiên, khi chạy một thang âm diatonic […]