Các ngoại ngữ ảnh hưởng đến thuật ngữ âm nhạc Việt.

Tiếng Tàu (thuật ngữ Hán Việt), thường dành cho nhạc cổ. Tiếng Ý: hay thấy trong cách viết nhạc khuông (sheet music, score music). Tiếng Pháp: trong thời Pháp đô hộ, thường gặp là tone (giọng, đọc thành “tông”), thường dùng cho nhạc lý “bình dân”. Tiếng Đức hoặc tiếng Nga: gần đây, thường dùng […]

Có lẽ các thuật ngữ nhạc lý tiếng Việt gần đây…

… chịu ảnh hưởng của tiếng Nga hoặc tiếng Đức, không phải tiếng Anh, tức là từ các sinh viên, nghiên cứu sinh, nhạc sĩ đi du học ngành nhạc từ Nga hoặc Liên Xô cũ hoặc Đức hiện nay hoặc Đông Đức cũ trở về. Điều này lại mâu thuẫn với ngoại ngữ phổ […]