Tình em biển cả (nốt chữ cái + xướng âm).

Tình Em Biển Cả

Sáng tác: Nguyễn Đức Toàn

Nguồn nhạc khuông:

http://img.bcdcnt.net/images/editors/20130806140125-tinh-em-bien-ca.png?w=500&mode=crop
http://img.bcdcnt.net/images/editors/20130806140133-tinh-em-bien-ca-1.png?w=500&mode=crop

http://baicadicungnamthang.net/sheet/tinh-em-bien-ca-223.html

Bài này không có nốt thăng giáng bất thường.

Nốt chữ cái giọng G trưởng:

Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay
D5 E5 D5 B4 G4 B4 D5 D5
Non nước mây trời lòng ta mê say
D5 E5 D5 B4 G4 B4 D5 D5
Sóng nước trùng dương dài theo bờ cát
D5 C5 A4 B4 G4 A4 D4 B4
Những dãy đảo xa nằm nghe biển hát
D5 C5 A4 B4 G4 A4 D4 B4

Theo những cánh chim bầu trời bao la
D5 E5 D5 C5 A4 C5 D5 D5
Con sóng đung đưa thuyền ra khơi xa
D5 E5 D5 C5 A4 C5 D5 D5
Vẫn mang tình em mùa Xuân rực rỡ
D5 C5 A4 B4 G4 A4 D4 B4
Giếng nước, bờ tre, đồng thơm, rạ lúa
D5 C5, A4 B4, G4 A4, D4 B4

Biển sóng mênh mông màu xanh yêu thương
D5 G5 F#5 F#5 D5 E5 E5 E5
Đất nước quê hương lồng lộng gió muôn phương
E5 F#5 E5 D5 A4 C5 E5 D5 C5
Những câu hát về hòn đảo xa hùng vĩ
B4 A4 B4 D4 E4 G4 A4 G4 B4
Những năm tháng là bản hùng ca biển khơi dũng sĩ
C5 A4 C5 D4 E4 G4 A4 G4 A4 B4 C5
Như ngọn hải đăng sáng chói chi…í…ên công.
D5 A4 C5 D5 E5 F#5 E5-F#5-E5 D5.

Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay
D5 E5 D5 B4 G4 B4 D5 D5
Non nước mây trời lòng ta mê say
D5 E5 D5 B4 G4 B4 D5 D5
Những cánh buồm dong chạy theo dòng cá
D5 C5 A4 B4 G4 A4 D4 B4
Những dãy đảo xa đẹp như bài thơ
D5 C5 A4 B4 G4 A4 D4 B4

Theo những cánh chim bầu trời xanh trong
D5 E5 D5 C5 A4 C5 D5 D5
Con sóng đi theo thời gian mênh mông
D5 E5 D5 C5 A4 C5 D5 D5
Vẫn mang tình em mùa Xuân rạng rỡ
D5 C5 A4 B4 G4 A4 D4 B4
Náo nức lòng trai ngày đi…i…i biển xa.
D5 C5 A4 B4 G4 A4-B4-A4 D4 G4.

Xướng âm giọng Xon trưởng:

Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay
Rê5 Mi5 Rê5 Ti4 Xon4 Ti4 Rê5 Rê5
Non nước mây trời lòng ta mê say
Rê5 Mi5 Rê5 Ti4 Xon4 Ti4 Rê5 Rê5
Sóng nước trùng dương dài theo bờ cát
Rê5 Đô5 La4 Ti4 Xon4 La4 Rê4 Ti4
Những dãy đảo xa nằm nghe biển hát
Rê5 Đô5 La4 Ti4 Xon4 La4 Rê4 Ti4

Theo những cánh chim bầu trời bao la
Rê5 Mi5 Rê5 Đô5 La4 Đô5 Rê5 Rê5
Con sóng đung đưa thuyền ra khơi xa
Rê5 Mi5 Rê5 Đô5 La4 Đô5 Rê5 Rê5
Vẫn mang tình em mùa Xuân rực rỡ
Rê5 Đô5 La4 Ti4 Xon4 La4 Rê4 Ti4
Giếng nước, bờ tre, đồng thơm, rạ lúa
Rê5 Đô5, La4 Ti4, Xon4 La4, Rê4 Ti4

Biển sóng mênh mông màu xanh yêu thương
Rê5 Xon5 Phi5 Phi5 Rê5 Mi5 Mi5 Mi5
Đất nước quê hương lồng lộng gió muôn phương
Mi5 Phi5 Mi5 Rê5 La4 Đô5 Mi5 Rê5 Đô5
Những câu hát về hòn đảo xa hùng vĩ
Ti4 La4 Ti4 Rê4 Mi4 Xon4 La4 Xon4 Ti4
Những năm tháng là bản hùng ca biển khơi dũng sĩ
Đô5 La4 Đô5 Rê4 Mi4 Xon4 La4 Xon4 La4 Ti4 Đô5
Như ngọn hải đăng sáng chói chi…í…ên công.
Rê5 La4 Đô5 Rê5 Mi5 Phi5 Mi5-Phi5-Mi5 Rê5.

Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay
Rê5 Mi5 Rê5 Ti4 Xon4 Ti4 Rê5 Rê5
Non nước mây trời lòng ta mê say
Rê5 Mi5 Rê5 Ti4 Xon4 Ti4 Rê5 Rê5
Những cánh buồm dong chạy theo dòng cá
Rê5 Đô5 La4 Ti4 Xon4 La4 Rê4 Ti4
Những dãy đảo xa đẹp như bài thơ
Rê5 Đô5 La4 Ti4 Xon4 La4 Rê4 Ti4

Theo những cánh chim bầu trời xanh trong
Rê5 Mi5 Rê5 Đô5 La4 Đô5 Rê5 Rê5
Con sóng đi theo thời gian mênh mông
Rê5 Mi5 Rê5 Đô5 La4 Đô5 Rê5 Rê5
Vẫn mang tình em mùa Xuân rạng rỡ
Rê5 Đô5 La4 Ti4 Xon4 La4 Rê4 Ti4
Náo nức lòng trai ngày đi…i…i biển xa.
Rê5 Đô5 La4 Ti4 Xon4 La4-Ti4-La4 Rê4 Xon4.

Nốt chữ cái giọng C trưởng:

Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay
G5 A5 G5 E5 C5 E5 G5 G5
Non nước mây trời lòng ta mê say
G5 A5 G5 E5 C5 E5 G5 G5
Sóng nước trùng dương dài theo bờ cát
G5 F5 D5 E5 C5 D5 G4 E5
Những dãy đảo xa nằm nghe biển hát
G5 F5 D5 E5 C5 D5 G4 E5

Theo những cánh chim bầu trời bao la
G5 A5 G5 F5 D5 F5 G5 G5
Con sóng đung đưa thuyền ra khơi xa
G5 A5 G5 F5 D5 F5 G5 G5
Vẫn mang tình em mùa Xuân rực rỡ
G5 F5 D5 E5 C5 D5 G4 E5
Giếng nước, bờ tre, đồng thơm, rạ lúa
G5 F5, D5 E5, C5 D5, G4 E5

Biển sóng mênh mông màu xanh yêu thương
G5 C6 B5 B5 G5 A5 A5 A5
Đất nước quê hương lồng lộng gió muôn phương
A5 B5 A5 G5 D5 F5 A5 G5 F5
Những câu hát về hòn đảo xa hùng vĩ
E5 D5 E5 G4 A4 C5 D5 C5 E5
Những năm tháng là bản hùng ca biển khơi dũng sĩ
F5 D5 F5 G4 A4 C5 D5 C5 D5 E5 F5
Như ngọn hải đăng sáng chói chi…í…ên công.
G5 D5 F5 G5 A5 B5 A5-B5-A5 G5.

Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay
G5 A5 G5 E5 C5 E5 G5 G5
Non nước mây trời lòng ta mê say
G5 A5 G5 E5 C5 E5 G5 G5
Những cánh buồm dong chạy theo dòng cá
G5 F5 D5 E5 C5 D5 G4 E5
Những dãy đảo xa đẹp như bài thơ
G5 F5 D5 E5 C5 D5 G4 E5

Theo những cánh chim bầu trời xanh trong
G5 A5 G5 F5 D5 F5 G5 G5
Con sóng đi theo thời gian mênh mông
G5 A5 G5 F5 D5 F5 G5 G5
Vẫn mang tình em mùa Xuân rạng rỡ
G5 F5 D5 E5 C5 D5 G4 E5
Náo nức lòng trai ngày đi…i…i biển xa.
G5 F5 D5 E5 C5 D5-E5-D5 G4 C5.

Xướng âm giọng Đô trưởng:

Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay
Xon5 La5 Xon5 Mi5 Đô5 Mi5 Xon5 Xon5
Non nước mây trời lòng ta mê say
Xon5 La5 Xon5 Mi5 Đô5 Mi5 Xon5 Xon5
Sóng nước trùng dương dài theo bờ cát
Xon5 Pha5 Rê5 Mi5 Đô5 Rê5 Xon4 Mi5
Những dãy đảo xa nằm nghe biển hát
Xon5 Pha5 Rê5 Mi5 Đô5 Rê5 Xon4 Mi5

Theo những cánh chim bầu trời bao la
Xon5 La5 Xon5 Pha5 Rê5 Pha5 Xon5 Xon5
Con sóng đung đưa thuyền ra khơi xa
Xon5 La5 Xon5 Pha5 Rê5 Pha5 Xon5 Xon5
Vẫn mang tình em mùa Xuân rực rỡ
Xon5 Pha5 Rê5 Mi5 Đô5 Rê5 Xon4 Mi5
Giếng nước, bờ tre, đồng thơm, rạ lúa
Xon5 Pha5, Rê5 Mi5, Đô5 Rê5, Xon4 Mi5

Biển sóng mênh mông màu xanh yêu thương
Xon5 Đô6 Ti5 Ti5 Xon5 La5 La5 La5
Đất nước quê hương lồng lộng gió muôn phương
La5 Ti5 La5 Xon5 Rê5 Pha5 La5 Xon5 Pha5
Những câu hát về hòn đảo xa hùng vĩ
Mi5 Rê5 Mi5 Xon4 La4 Đô5 Rê5 Đô5 Mi5
Những năm tháng là bản hùng ca biển khơi dũng sĩ
Pha5 Rê5 Pha5 Xon4 La4 Đô5 Rê5 Đô5 Rê5 Mi5 Pha5
Như ngọn hải đăng sáng chói chi…í…ên công.
Xon5 Rê5 Pha5 Xon5 La5 Ti5 La5-Ti5-La5 Xon5.

Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay
Xon5 La5 Xon5 Mi5 Đô5 Mi5 Xon5 Xon5
Non nước mây trời lòng ta mê say
Xon5 La5 Xon5 Mi5 Đô5 Mi5 Xon5 Xon5
Những cánh buồm dong chạy theo dòng cá
Xon5 Pha5 Rê5 Mi5 Đô5 Rê5 Xon4 Mi5
Những dãy đảo xa đẹp như bài thơ
Xon5 Pha5 Rê5 Mi5 Đô5 Rê5 Xon4 Mi5

Theo những cánh chim bầu trời xanh trong
Xon5 La5 Xon5 Pha5 Rê5 Pha5 Xon5 Xon5
Con sóng đi theo thời gian mênh mông
Xon5 La5 Xon5 Pha5 Rê5 Pha5 Xon5 Xon5
Vẫn mang tình em mùa Xuân rạng rỡ
Xon5 Pha5 Rê5 Mi5 Đô5 Rê5 Xon4 Mi5
Náo nức lòng trai ngày đi…i…i biển xa.
Xon5 Pha5 Rê5 Mi5 Đô5 Rê5-Mi5-Rê5 Xon4 Đô5.

Đăng bởi HarmonicaFreshman

Ờ-bao-tờ du

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: