Cuộc đời vẫn đẹp sao (theo sách, nốt chữ cái + xướng âm).

Ghi chú: Những chỗ đánh dấu (*) là khác với ở đây:

https://harmonicachonguoivietnam.wordpress.com/2013/08/03/cuoc-doi-van-dep-sao-not-chu-cai/

Cuộc đời vẫn đẹp sao.

Nguồn: 108 ca khúc truyền thống Hội-Đoàn-Đội (nhà xuất bản Âm nhạc, 2013).

Nhạc: Phan Huỳnh Điểu.
Lời thơ: Dương Hương Ly.

Nốt chữ cái giọng D thứ (đã nâng cao hơn nhạc khuông một quãng tám):

Lần lặp 1:

Cuộc đời vẫn đẹp sao. Tình yêu vẫn đẹp sao.
A4 D5 A5 F5 G5. D5 G5 Bb5 G5 A5.

Dù đạn bom man rợ thét gào. Dù thân thể…ê thiên nhiên mang đầy thương tích.
A5 A5 D6 C6 A5 D6* G5. F5 G5 A4-D5 F5 G5 F5 D5 F5 A5.

Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch. Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngần.
A5 C6 D6 A5 G5 F5 A5 D5. G5 A5 A4 C5 D5* C5* G5 F5 D5.

Một tiếng chim ngân.
A5 D6 C6 A5.

Một làn gió thổ…i.
G5 G5 A5 D5-F5*.

Một sớm mai xuân trước cửa hầm dã chiến. Thấy trời xanh xao xuyến ở…ơ trê…ên đầu. Ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau.
D5 C6 Bb5 Bb5 A5* G5* D5 G5 A5. A5 F5 G5 A5 D6 Bb5*-D6* Bb5-A5 G5. F5 G5 A4 F5 E5 A4 D5.

Ôi! Trái tim Việt Nam.
D6! D6 C6 A5 C6.

Như mặt trời trước ngực.
Bb5 G5 G5 A5 D5.

Giữa thế kỷ hai mươi cháy rực.
G5 Bb5* A5 G5 F5 A5 E5.

Sáng ngàn năm, ngàn năm.
A5 F5 G5, A4* D5*.

Lần lặp 2:

Toàn bộ giống hệt lần lặp 1, trừ câu cuối:

Sáng ngàn năm, ngàn năm.
A5 F5 G5, A5 D6.

Xướng âm giọng Rê thứ (đã nâng cao hơn nhạc khuông một quãng tám):

Lần lặp 1:

Cuộc đời vẫn đẹp sao. Tình yêu vẫn đẹp sao.
La4 Rê5 La5 Pha5 Xon5. Rê5 Xon5 Tê5 Xon5 La5.

Dù đạn bom man rợ thét gào. Dù thân thể…ê thiên nhiên mang đầy thương tích.
La5 La5 Rê6 Đô6 La5 Rê6* Xon5. Pha5 Xon5 La4-Rê5 Pha5 Xon5 Pha5 Rê5 Pha5 La5.

Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch. Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngần.
La5 Đô6 Rê6 La5 Xon5 Pha5 La5 Rê5. Xon5 La5 La4 Đô5 Rê5* Đô5* Xon5 Pha5 Rê5.

Một tiếng chim ngân.
La5 Rê6 Đô6 La5.

Một làn gió thổ…i.
Xon5 Xon5 La5 Rê5-Pha5*.

Một sớm mai xuân trước cửa hầm dã chiến. Thấy trời xanh xao xuyến ở…ơ trê…ên đầu. Ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau.
Rê5 Đô6 Tê5 Tê5 La5* Xon5* Rê5 Xon5 La5. La5 Pha5 Xon5 La5 Rê6 Tê5*-Rê6* Tê5-La5 Xon5. Pha5 Xon5 La4 Pha5 Mi5 La4 Rê5.

Ôi! Trái tim Việt Nam.
Rê6! Rê6 Đô6 La5 Đô6.

Như mặt trời trước ngực.
Tê5 Xon5 Xon5 La5 Rê5.

Giữa thế kỷ hai mươi cháy rực.
Xon5 Tê5* La5 Xon5 Pha5 La5 Mi5.

Sáng ngàn năm, ngàn năm.
La5 Pha5 Xon5, La4* Rê5*.

Lần lặp 2:

Toàn bộ giống hệt lần lặp 1, trừ câu cuối:

Sáng ngàn năm, ngàn năm.
La5 Pha5 Xon5, La5 Rê6.

Nốt chữ cái giọng A thứ:

Lần lặp 1:

Cuộc đời vẫn đẹp sao. Tình yêu vẫn đẹp sao.
E4 A4 E5 C5 D5. A4 D5 F5 D5 E5.

Dù đạn bom man rợ thét gào. Dù thân thể…ê thiên nhiên mang đầy thương tích.
E5 E5 A5 G5 E5 A5* D5. C5 D5 E4-A4 C5 D5 C5 A4 C5 E5.

Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch. Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngần.
E5 G5 A5 E5 D5 C5 E5 A4. D5 E5 E4 G4 A4* G4* D5 C5 A4.

Một tiếng chim ngân.
E5 A5 G5 E5.

Một làn gió thổ…i.
D5 D5 E5 A4-C5*.

Một sớm mai xuân trước cửa hầm dã chiến. Thấy trời xanh xao xuyến ở…ơ trê…ên đầu. Ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau.
A4 G5 F5 F5 E5* D5* A4 D5 E5. E5 C5 D5 E5 A5 F5*-A5* F5-E5 D5. C5 D5 E4 C5 B4 E4 A4.

Ôi! Trái tim Việt Nam.
A5! A5 G5 E5 G5.

Như mặt trời trước ngực.
F5 D5 D5 E5 A4.

Giữa thế kỷ hai mươi cháy rực.
D5 F5* E5 D5 C5 E5 B4.

Sáng ngàn năm, ngàn năm.
E5 C5 D5, E4* A4*.

Lần lặp 2:

Toàn bộ giống hệt lần lặp 1, trừ câu cuối:

Sáng ngàn năm, ngàn năm.
E5 C5 D5, E5 A5.

Xướng âm giọng La thứ:

Lần lặp 1:

Cuộc đời vẫn đẹp sao. Tình yêu vẫn đẹp sao.
Mi4 La4 Mi5 Đô5 Rê5. La4 Rê5 Pha5 Rê5 Mi5.

Dù đạn bom man rợ thét gào. Dù thân thể…ê thiên nhiên mang đầy thương tích.
Mi5 Mi5 La5 Xon5 Mi5 La5* Rê5. Đô5 Rê5 Mi4-La4 Đô5 Rê5 Đô5 La4 Đô5 Mi5.

Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch. Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngần.
Mi5 Xon5 La5 Mi5 Rê5 Đô5 Mi5 La4. Rê5 Mi5 Mi4 Xon4 La4* Xon4* Rê5 Đô5 La4.

Một tiếng chim ngân.
Mi5 La5 Xon5 Mi5.

Một làn gió thổ…i.
Rê5 Rê5 Mi5 La4-Đô5*.

Một sớm mai xuân trước cửa hầm dã chiến. Thấy trời xanh xao xuyến ở…ơ trê…ên đầu. Ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau.
La4 Xon5 Pha5 Pha5 Mi5* Rê5* La4 Rê5 Mi5. Mi5 Đô5 Rê5 Mi5 La5 Pha5*-La5* Pha5-Mi5 Rê5. Đô5 Rê5 Mi4 Đô5 Ti4 Mi4 La4.

Ôi! Trái tim Việt Nam.
La5! La5 Xon5 Mi5 Xon5.

Như mặt trời trước ngực.
Pha5 Rê5 Rê5 Mi5 La4.

Giữa thế kỷ hai mươi cháy rực.
Rê5 Pha5* Mi5 Rê5 Đô5 Mi5 Ti4.

Sáng ngàn năm, ngàn năm.
Mi5 Đô5 Rê5, Mi4* La4*.

Lần lặp 2:

Toàn bộ giống hệt lần lặp 1, trừ câu cuối:

Sáng ngàn năm, ngàn năm.
Mi5 Đô5 Rê5, Mi5 La5.

Đăng bởi HarmonicaFreshman

Ờ-bao-tờ du

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: