Lòng mẹ (nốt chữ cái + xướng âm).

Trong các bài hát ca ngợi Cha Mẹ thì thấy bài này hay và tình cảm chứ không bi lụy.

Chứ còn đa số các bài hát Việt của người lớn “ca ngợi” cha mẹ thì phần lớn là ở giọng thứ, và lời cũng rất bi lụy, sầu thảm, kiểu như “cha sắp tèo rồi”, “mẹ đã gần đất xa trời rồi”, “mẹ sắp rụng như chuối (chín cây) rồi”, “mẹ thêm tuổi mới thì mẹ cũng sắp thôi rồi”, chứ không có kiểu như “cha là thần tượng của con”, “mẹ là ánh sáng đời con”. Cứ như là con cái đang chúc cha mẹ chóng… tèo vậy.

Mình nghĩ là trong những ngày chúc mừng Thượng Thọ, chẳng có ông bố bà mẹ nào lại khoái nghe con cái hát tặng mình những “tác phẩm” kiểu ấy cả.

Nói chung là không thích nhạc người lớn của Việt Nam kiểu như thế.

Một số bài nhạc thiếu nhi Việt Nam ca ngợi Cha Mẹ thì còn nghe sáng sủa một chút.

Bổ sung 27/02/2014:

Do hiện nay mình không có nguồn nhạc khuông rõ ràng nên có thể phần nốt và xướng âm dưới đây không giống bản gốc.

Cập nhật 8/5/2016:

Nguồn nhạc khuông:


http://hopamviet.com/sheet/song/long-me/W8IU0F7Z.html

Lòng Mẹ.

Tác giả: Y Vân.

Nốt chữ cái giọng Am cao hơn nhạc khuông 1 quãng 8:

Lời 1:
Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào,
A4 C5 D5 E5 D5 C5 D5 A4 G4 A4,

Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào,
E5 A5 B5 C6 B5 A5 B5 E5 B4 E5,

Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.
A5 C6 D6 E6 D6 C6 D6 A5 G5 A5.

Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu.
C6 A5 G5 E5 D5 C5 D5 E5 B4 E5.

Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu.
A4 C5 D5 E5 D5 C5 D5 A4 G4 A4.

Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ.
E5 A5 B5 C6 B5 A5 B5 E5 B4 E5.

Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ.
A5 C6 D6 E6 D6 C6 D6 A5 G5 A5.

Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ…e thơ.
C6 A5 G5 E5 D5 C5 D5 E5 B4-E5 A5.

Thương con thao thức bao đêm trường,
A5 A5 A5 C6 B5 A5 E5,

Con đà yên giấc  Mẹ hiền vui sướng biết bao.
D5 C5 D5 E5  A4 C5 D5 E5 F5 E5.

Thương con khuya sớm bao tháng ngày.
B5 B5 B5 D6 B5 B5 E5.

Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày* lớn khôn.
B4 E5 A5 B5 B5 B5 B5 G#5* B5 A5.

Dù cho mưa gió không quản thân gầy Mẹ hiền.
A4 C5 D5 E5 D5 C5 D5 A4 G4 A4.

Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền.
E5 A5 B5 C6 B5 A5 B5 E5 B4 E5.

Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm.
A5 C6 D6 E6 D6 C6 D6 A5 G5 A5.

Tiếng ru êm đềm Mẹ hiền năm tháng triền…ên miên.
C6 A5 G5 E5 D5 C5 D5 E5 B4-E5 A5.

Lời 2:
Lòng Mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xa,
A4 C5 D5 E5 D5 C5 D5 A4 G4 A4,

Tình Mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe,
E5 A5 B5 C6 B5 A5 B5 E5 B4 E5,

Lời ru xao xuyến núi đồi suối rừng rặng tre.
A5 C6 D6 E6 D6 C6 D6 A5 G5 A5.

Sóng ven Thái Bình im lìm khi tiếng Mẹ ru.
C6 A5 G5 E5 D5 C5 D5 E5 B4 E5.

Một lòng nuôi nấng vỗ về những ngày còn thơ.
A4 C5 D5 E5 D5 C5 D5 A4 G4 A4.

Một tình thương mến êm như tiếng đàn, lời ca.
E5 A5 B5 C6 B5 A5 B5 E5 B4 E5.

Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà.
A5 C6 D6 E6 D6 C6 D6 A5 G5 A5.

Khắc ghi bên lòng con trẻ muôn bước đừ…ơng xa.
C6 A5 G5 E5 D5 C5 D5 E5 B4-E5 A5.

Thương con Mẹ hát câu êm đềm,
A5 A5 A5 C6 B5 A5 E5,

Ru lòng thơ ấu  quản gì khi thức trắng đêm.
D5 C5 D5 E5  A4 C5 D5 E5 F5 E5.

Bao năm nước mắt như suối nguồn.
B5 B5 B5 D6 B5 B5 E5.

Chảy vào tim con  mái tóc chót(trót?) đành* đẫm sương.
B4 E5 A5 B5 B5 B5 B5 G#5* B5 A5.

Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu.
A4 C5 D5 E5 D5 C5 D5 A4 G4 A4.

Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu.
E5 A5 B5 C6 B5 A5 B5 E5 B4 E5.

Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạt mầu(màu?).
A5 C6 D6 E6 D6 C6 D6 A5 G5 A5.

Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng Mẹ…e yêu.
C6 A5 G5 E5 D5 C5 D5 E5 B4-E5 A5.

Xướng âm giọng La thứ cao hơn nhạc khuông một quãng tám:

Lời 1:
Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào,
La4 Đô5 Rê5 Mi5 Rê5 Đô5 Rê5 La4 Xon4 La4,

Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào,
Mi5 La5 Ti5 Đô6 Ti5 La5 Ti5 Mi5 Ti4 Mi5,

Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.
La5 Đô6 Rê6 Mi6 Rê6 Đô6 Rê6 La5 Xon5 La5.

Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu.
Đô6 La5 Xon5 Mi5 Rê5 Đô5 Rê5 Mi5 Ti4 Mi5.

Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu.
La4 Đô5 Rê5 Mi5 Rê5 Đô5 Rê5 La4 Xon4 La4.

Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ.
Mi5 La5 Ti5 Đô6 Ti5 La5 Ti5 Mi5 Ti4 Mi5.

Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ.
La5 Đô6 Rê6 Mi6 Rê6 Đô6 Rê6 La5 Xon5 La5.

Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ…e thơ.
Đô6 La5 Xon5 Mi5 Rê5 Đô5 Rê5 Mi5 Ti4-Mi5 La5.

Thương con thao thức bao đêm trường,
La5 La5 La5 Đô6 Ti5 La5 Mi5,

Con đà yên giấc  Mẹ hiền vui sướng biết bao.
Rê5 Đô5 Rê5 Mi5  La4 Đô5 Rê5 Mi5 Pha5 Mi5.

Thương con khuya sớm bao tháng ngày.
Ti5 Ti5 Ti5 Rê6 Ti5 Ti5 Mi5.

Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày* lớn khôn.
Ti4 Mi5 La5 Ti5 Ti5 Ti5 Ti5 Xi5* Ti5 La5.

Dù cho mưa gió không quản thân gầy Mẹ hiền.
La4 Đô5 Rê5 Mi5 Rê5 Đô5 Rê5 La4 Xon4 La4.

Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền.
Mi5 La5 Ti5 Đô6 Ti5 La5 Ti5 Mi5 Ti4 Mi5.

Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm.
La5 Đô6 Rê6 Mi6 Rê6 Đô6 Rê6 La5 Xon5 La5.

Tiếng ru êm đềm Mẹ hiền năm tháng triền…ên miên.
Đô6 La5 Xon5 Mi5 Rê5 Đô5 Rê5 Mi5 Ti4-Mi5 La5.

Lời 2:
Lòng Mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xa,
La4 Đô5 Rê5 Mi5 Rê5 Đô5 Rê5 La4 Xon4 La4,

Tình Mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe,
Mi5 La5 Ti5 Đô6 Ti5 La5 Ti5 Mi5 Ti4 Mi5,

Lời ru xao xuyến núi đồi suối rừng rặng tre.
La5 Đô6 Rê6 Mi6 Rê6 Đô6 Rê6 La5 Xon5 La5.

Sóng ven Thái Bình im lìm khi tiếng Mẹ ru.
Đô6 La5 Xon5 Mi5 Rê5 Đô5 Rê5 Mi5 Ti4 Mi5.

Một lòng nuôi nấng vỗ về những ngày còn thơ.
La4 Đô5 Rê5 Mi5 Rê5 Đô5 Rê5 La4 Xon4 La4.

Một tình thương mến êm như tiếng đàn, lời ca.
Mi5 La5 Ti5 Đô6 Ti5 La5 Ti5 Mi5 Ti4 Mi5.

Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà.
La5 Đô6 Rê6 Mi6 Rê6 Đô6 Rê6 La5 Xon5 La5.

Khắc ghi bên lòng con trẻ muôn bước đừ…ơng xa.
Đô6 La5 Xon5 Mi5 Rê5 Đô5 Rê5 Mi5 Ti4-Mi5 La5.

Thương con Mẹ hát câu êm đềm,
La5 La5 La5 Đô6 Ti5 La5 Mi5,

Ru lòng thơ ấu  quản gì khi thức trắng đêm.
Rê5 Đô5 Rê5 Mi5  La4 Đô5 Rê5 Mi5 Pha5 Mi5.

Bao năm nước mắt như suối nguồn.
Ti5 Ti5 Ti5 Rê6 Ti5 Ti5 Mi5.

Chảy vào tim con  mái tóc chót(trót?) đành* đẫm sương.
Ti4 Mi5 La5 Ti5 Ti5 Ti5 Ti5 Xi5* Ti5 La5.

Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu.
La4 Đô5 Rê5 Mi5 Rê5 Đô5 Rê5 La4 Xon4 La4.

Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu.
Mi5 La5 Ti5 Đô6 Ti5 La5 Ti5 Mi5 Ti4 Mi5.

Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạt mầu(màu?).
La5 Đô6 Rê6 Mi6 Rê6 Đô6 Rê6 La5 Xon5 La5.

Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng Mẹ…e yêu.
Đô6 La5 Xon5 Mi5 Rê5 Đô5 Rê5 Mi5 Ti4-Mi5 La5.

 

Đăng bởi HarmonicaFreshman

Ờ-bao-tờ du

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: