Xích lô (nốt chữ cái)

Bài này mà chơi chậm thì nghe hơi lù đù tà tà, chắc giống nhạc Blues (?)

Cập nhật 2/3/2014:

Xích lô

Nhạc và lời: Võ Thiện Thanh

Nốt chữ cái giọng A thứ:

Là là la là la la la lá la là…
A4 A4 C5 A4 E5 A5 A5 B5 A5 E5

Là là la là la la la lá la la…
A4 A4 C5 A4 E5 A5 A5 B5 A5 A5

Xích lô, ai không hay đắn đo
A5 E5, E5 E5 E5 A5 E5

Cứ lo trời nắng, cứ lo trời mưa, cứ lo toan thẫn thờ
E5 D5 C5 E5, E5 D5 C5 Eb5, Eb5 D5 C5 A4 E4

Một mình ngửa mặt nằm yên ngắm sao trời
E4 E4 A4 C5 E5 Ab5 B5 A5 E5

Đèn đường bạn thân với đôi vai gầy.
E4 E4 A4 C5 Eb5 D5 C5 A4.

Xích lô, ai không hay ước mơ
A5 E5, E5 E5 E5 A5 E5

Cứ vui đùa nhé, cứ mơ lặng lẽ, cứ lom khom đi về
E5 D5 C5 E5, E5 D5 C5 Eb5, Eb5 D5 C5 A4 E4

Dòng đời về đêm dường như vắng tanh rồi
E4 E4 A4 C5 E5 Ab5 B5 A5 E5

Còn lại mình ta ước mơ đã đời.
E4 E4 A4 C5 Eb5 D5 C5 A4

Là là là là la la la lá la là…
A4 A4 C5 A4 E5 A5 A5 B5 A5 E5

Là là là la la la la lá la la…
A4 A4 C5 A4 E5 A5 A5 B5 A5 A5

Xích lô, cho tôi thôi đắn đo
A5 E5, E5 E5 E5 A5 E5

Sá chi trời nắng, sá chi trời mưa, cứ vô tư không ngờ
E5 D5 C5 E5, E5 D5 C5 Eb5, Eb5 D5 C5 A4 E4

Một chiều cùng em dạo chơi phố đông người
E4 E4 A4 C5 E5 Ab5 B5 A5 E5

Chẳng buồn chẳng vui khóc hay nên cười.
E4 E4 A4 C5 Eb5 D5 C5 A4

Xích lô, thôi cho tôi xuống đây
A5 E5, E5 E5 E5 A5 E5

Phố đông người quá, lối kia chật quá khiến con tim hao gầy
E5 D5 C5 E5, E5 D5 C5 Eb5 Eb5 D5 C5 A4 E4

Người người còn đang vội chen lấn vô cùng
E4 E4 A4 C5 E5 Ab5 B5 A5 E5

Mà đời thì ai cũng nuôi hy vọng.
E4 E4 A4 C5 Eb5 D5 C5 A4

Là là là là la la la lá la là…
A4 A4 C5 A4 E5 A5 A5 B5 A5 E5

Là là là la la la la lá la la…
A4 A4 C5 A4 E5 A5 A5 B5 A5 A5

Xướng âm giọng La thứ:

Là là la là la la la lá la là…
La4 La4 Đô5 La4 Mi5 La5 La5 Ti5 La5 Mi5

Là là la là la la la lá la la…
La4 La4 Đô5 La4 Mi5 La5 La5 Ti5 La5 La5

Xích lô, ai không hay đắn đo
La5 Mi5, Mi5 Mi5 Mi5 La5 Mi5

Cứ lo trời nắng, cứ lo trời mưa, cứ lo toan thẫn thờ
Mi5 Rê5 Đô5 Mi5, Mi5 Rê5 Đô5 Mê5, Mê5 Rê5 Đô5 La4 Mi4

Một mình ngửa mặt nằm yên ngắm sao trời
Mi4 Mi4 La4 Đô5 Mi5 Lê4 Ti5 La5 Mi5

Đèn đường bạn thân với đôi vai gầy.
Mi4 Mi4 La4 Đô5 Mê5 Rê5 Đô5 La4.

Xích lô, ai không hay ước mơ
La5 Mi5, Mi5 Mi5 Mi5 La5 Mi5

Cứ vui đùa nhé, cứ mơ lặng lẽ, cứ lom khom đi về
Mi5 Rê5 Đô5 Mi5, Mi5 Rê5 Đô5 Mê5, Mê5 Rê5 Đô5 La4 Mi4

Dòng đời về đêm dường như vắng tanh rồi
Mi4 Mi4 La4 Đô5 Mi5 Lê4 Ti5 La5 Mi5

Còn lại mình ta ước mơ đã đời.
Mi4 Mi4 La4 Đô5 Mê5 Rê5 Đô5 La4

Là là là là la la la lá la là…
La4 La4 Đô5 La4 Mi5 La5 La5 Ti5 La5 Mi5

Là là là la la la la lá la la…
La4 La4 Đô5 La4 Mi5 La5 La5 Ti5 La5 La5

Xích lô, cho tôi thôi đắn đo
La5 Mi5, Mi5 Mi5 Mi5 La5 Mi5

Sá chi trời nắng, sá chi trời mưa, cứ vô tư không ngờ
Mi5 Rê5 Đô5 Mi5, Mi5 Rê5 Đô5 Mê5, Mê5 Rê5 Đô5 La4 Mi4

Một chiều cùng em dạo chơi phố đông người
Mi4 Mi4 La4 Đô5 Mi5 Lê4 Ti5 La5 Mi5

Chẳng buồn chẳng vui khóc hay nên cười.
Mi4 Mi4 La4 Đô5 Mê5 Rê5 Đô5 La4

Xích lô, thôi cho tôi xuống đây
La5 Mi5, Mi5 Mi5 Mi5 La5 Mi5

Phố đông người quá, lối kia chật quá khiến con tim hao gầy
Mi5 Rê5 Đô5 Mi5, Mi5 Rê5 Đô5 Mê5 Mê5 Rê5 Đô5 La4 Mi4

Người người còn đang vội chen lấn vô cùng
Mi4 Mi4 La4 Đô5 Mi5 Lê4 Ti5 La5 Mi5

Mà đời thì ai cũng nuôi hy vọng.
Mi4 Mi4 La4 Đô5 Mê5 Rê5 Đô5 La4

Là là là là la la la lá la là…
La4 La4 Đô5 La4 Mi5 La5 La5 Ti5 La5 Mi5

Là là là la la la la lá la la…
La4 La4 Đô5 La4 Mi5 La5 La5 Ti5 La5 La5

Nốt chữ cái giọng F thứ (chơi được trên cây Blues giọng C):

Là là la là la la la lá la là…
F4 F4 Ab4 F4 C5 F5 F5 G5 F5 C5

Là là la là la la la lá la la…
F4 F4 Ab4 F4 C5 F5 F5 G5 F5 F5

Xích lô, ai không hay đắn đo
F5 C5, C5 C5 C5 F5 C5

Cứ lo trời nắng, cứ lo trời mưa, cứ lo toan thẫn thờ
C5 Bb4 Ab4 C5, C5 Bb4 Ab4 B4, B4 Bb4 Ab4 F4 C4

Một mình ngửa mặt nằm yên ngắm sao trời
C4 C4 F4 Ab4 C5 E5 G5 F5 C5

Đèn đường bạn thân với đôi vai gầy.
C4 C4 F4 Ab4 B4 Bb4 Ab4 F4.

Xích lô, ai không hay ước mơ
F5 C5, C5 C5 C5 F5 C5

Cứ vui đùa nhé, cứ mơ lặng lẽ, cứ lom khom đi về
C5 Bb4 Ab4 C5, C5 Bb4 Ab4 B4, B4 Bb4 Ab4 F4 C4

Dòng đời về đêm dường như vắng tanh rồi
C4 C4 F4 Ab4 C5 E5 G5 F5 C5

Còn lại mình ta ước mơ đã đời.
C4 C4 F4 Ab4 B4 Bb4 Ab4 F4

Là là là là la la la lá la là…
F4 F4 Ab4 F4 C5 F5 F5 G5 F5 C5

Là là là la la la la lá la la…
F4 F4 Ab4 F4 C5 F5 F5 G5 F5 F5

Xích lô, cho tôi thôi đắn đo
F5 C5, C5 C5 C5 F5 C5

Sá chi trời nắng, sá chi trời mưa, cứ vô tư không ngờ
C5 Bb4 Ab4 C5, C5 Bb4 Ab4 B4, B4 Bb4 Ab4 F4 C4

Một chiều cùng em dạo chơi phố đông người
C4 C4 F4 Ab4 C5 E5 G5 F5 C5

Chẳng buồn chẳng vui khóc hay nên cười.
C4 C4 F4 Ab4 B4 Bb4 Ab4 F4

Xích lô, thôi cho tôi xuống đây
F5 C5, C5 C5 C5 F5 C5

Phố đông người quá, lối kia chật quá khiến con tim hao gầy
C5 Bb4 Ab4 C5, C5 Bb4 Ab4 B4 B4 Bb4 Ab4 F4 C4

Người người còn đang vội chen lấn vô cùng
C4 C4 F4 Ab4 C5 E5 G5 F5 C5

Mà đời thì ai cũng nuôi hy vọng.
C4 C4 F4 Ab4 B4 Bb4 Ab4 F4

Là là là là la la la lá la là…
F4 F4 Ab4 F4 C5 F5 F5 G5 F5 C5

Là là là la la la la lá la la…
F4 F4 Ab4 F4 C5 F5 F5 G5 F5 F5

Xướng âm giọng Pha thứ (chơi được trên cây Blues giọng Đô):

Là là la là la la la lá la là…
Pha4 Pha4 Lê4 Pha4 Đô5 Pha5 Pha5 Xon5 Pha5 Đô5

Là là la là la la la lá la la…
Pha4 Pha4 Lê4 Pha4 Đô5 Pha5 Pha5 Xon5 Pha5 Pha5

Xích lô, ai không hay đắn đo
Pha5 Đô5, Đô5 Đô5 Đô5 Pha5 Đô5

Cứ lo trời nắng, cứ lo trời mưa, cứ lo toan thẫn thờ
Đô5 Tê4 Lê4 Đô5, Đô5 Tê4 Lê4 Ti4, Ti4 Tê4 Lê4 Pha4 Đô4

Một mình ngửa mặt nằm yên ngắm sao trời
Đô4 Đô4 Pha4 Lê4 Đô5 Mi5 Xon5 Pha5 Đô5

Đèn đường bạn thân với đôi vai gầy.
Đô4 Đô4 Pha4 Lê4 Ti4 Tê4 Lê4 Pha4.

Xích lô, ai không hay ước mơ
Pha5 Đô5, Đô5 Đô5 Đô5 Pha5 Đô5

Cứ vui đùa nhé, cứ mơ lặng lẽ, cứ lom khom đi về
Đô5 Tê4 Lê4 Đô5, Đô5 Tê4 Lê4 Ti4, Ti4 Tê4 Lê4 Pha4 Đô4

Dòng đời về đêm dường như vắng tanh rồi
Đô4 Đô4 Pha4 Lê4 Đô5 Mi5 Xon5 Pha5 Đô5

Còn lại mình ta ước mơ đã đời.
Đô4 Đô4 Pha4 Lê4 Ti4 Tê4 Lê4 Pha4

Là là là là la la la lá la là…
Pha4 Pha4 Lê4 Pha4 Đô5 Pha5 Pha5 Xon5 Pha5 Đô5

Là là là la la la la lá la la…
Pha4 Pha4 Lê4 Pha4 Đô5 Pha5 Pha5 Xon5 Pha5 Pha5

Xích lô, cho tôi thôi đắn đo
Pha5 Đô5, Đô5 Đô5 Đô5 Pha5 Đô5

Sá chi trời nắng, sá chi trời mưa, cứ vô tư không ngờ
Đô5 Tê4 Lê4 Đô5, Đô5 Tê4 Lê4 Ti4, Ti4 Tê4 Lê4 Pha4 Đô4

Một chiều cùng em dạo chơi phố đông người
Đô4 Đô4 Pha4 Lê4 Đô5 Mi5 Xon5 Pha5 Đô5

Chẳng buồn chẳng vui khóc hay nên cười.
Đô4 Đô4 Pha4 Lê4 Ti4 Tê4 Lê4 Pha4

Xích lô, thôi cho tôi xuống đây
Pha5 Đô5, Đô5 Đô5 Đô5 Pha5 Đô5

Phố đông người quá, lối kia chật quá khiến con tim hao gầy
Đô5 Tê4 Lê4 Đô5, Đô5 Tê4 Lê4 Ti4 Ti4 Tê4 Lê4 Pha4 Đô4

Người người còn đang vội chen lấn vô cùng
Đô4 Đô4 Pha4 Lê4 Đô5 Mi5 Xon5 Pha5 Đô5

Mà đời thì ai cũng nuôi hy vọng.
Đô4 Đô4 Pha4 Lê4 Ti4 Tê4 Lê4 Pha4

Là là là là la la la lá la là…
Pha4 Pha4 Lê4 Pha4 Đô5 Pha5 Pha5 Xon5 Pha5 Đô5

Là là là la la la la lá la la…
Pha4 Pha4 Lê4 Pha4 Đô5 Pha5 Pha5 Xon5 Pha5 Pha5

Ở giọng bài hát gốc La thứ, cây kèn Blues giọng Đô không thể chơi đúng được nếu không dùng van nửa hoặc overbend.

Vì cây kèn Blues giọng Đô chơi được bài hát ở giọng Pha thứ nên nếu muốn chơi bài hát ở đúng giọng gốc La thứ thì cần chọn cây kèn Blues giọng Mi (chơi bình thường, chỉ có bend lưỡi gà kép, không tính đến van nửa hay overbend).

Ngoài ra thì mình chưa tính được tiếp vì lười quá, và cũng vì chưa có dụng cụ thích hợp 😀

Như các bạn đã thấy, chơi kèn diatonic không đơn giản nếu không biết chút ít nhạc lý. Phần “lý luận âm nhạc” ở trên chẳng cần thiết gì cho người chơi kèn chromatic (trong đó có cả bán âm tấu pháp) 😀

Đăng bởi HarmonicaFreshman

Ờ-bao-tờ du

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: