Đêm Trung Thu (nốt chữ cái)

http://www.cakhucvietnam.com/ca-khuc/dem-trung-thu/BDUINOLZQV

Đêm Trung Thu.

Tác giả: Phùng Như Thạch.

Nốt chữ cái giọng A trưởng (âm thanh gốc):

Thùng thình thùng thình! Trống rộn ràng ngoài đình!
E4 E4 E4 E4! A4 E4 E4 E4 E4!

Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh
A4 F#4 E4 C#4 E4 F#4 E4 C#4 E4

Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng
F#4 F#4 F#4 F#4 A4 B4 F#4 F#4 F#4

Dưới ánh trăng rằm đàn em cất tiếng hát vang.
C#5 B4 A4 F#4 E4 F#4 A4 B4 B4 A4.

Xướng âm giọng La trưởng (âm thanh gốc):

Thùng thình thùng thình! Trống rộn ràng ngoài đình!
Mi4 Mi4 Mi4 Mi4! La4 Mi4 Mi4 Mi4 Mi4!

Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh
La4 Phi4 Mi4 Đi4 Mi4 Phi4 Mi4 Đi4 Mi4

Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng
Phi4 Phi4 Phi4 Phi4 La4 Ti4 Phi4 Phi4 Phi4

Dưới ánh trăng rằm đàn em cất tiếng hát vang.
Đi5 Ti4 La4 Phi4 Mi4 Phi4 La4 Ti4 Ti4 La4.

Nốt chữ cái giọng C trưởng:

Thùng thình thùng thình! Trống rộn ràng ngoài đình!
G4 G4 G4 G4! C5 G4 G4 G4 G4!

Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh
C5 A4 G4 E4 G4 A4 G4 E4 G4

Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng
A4 A4 A4 A4 C5 D5 A4 A4 A4

Dưới ánh trăng rằm đàn em cất tiếng hát vang.
E5 D5 C5 A4 G4 A4 C5 D5 D5 C5

Xướng âm giọng Đô trưởng:

Thùng thình thùng thình! Trống rộn ràng ngoài đình!
Xon4 Xon4 Xon4 Xon4! Đô5 Xon4 Xon4 Xon4 Xon4!

Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh
Đô5 La4 Xon4 Mi4 Xon4 La4 Xon4 Mi4 Xon4

Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng
La4 La4 La4 La4 Đô5 Rê5 La4 La4 La4

Dưới ánh trăng rằm đàn em cất tiếng hát vang.
Mi5 Rê5 Đô5 La4 Xon4 La4 Đô5 Rê5 Rê5 Đô5.

Nốt chữ cái giọng F trưởng:

Thùng thình thùng thình! Trống rộn ràng ngoài đình!
C5 C5 C5 C5! F5 C5 C5 C5 C5!

Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh
F5 D5 C5 A4 C5 D5 C5 A4 C5

Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng
D5 D5 D5 D5 F5 G5 D5 D5 D5

Dưới ánh trăng rằm đàn em cất tiếng hát vang.
A5 G5 F5 D5 C5 D5 F5 G5 G5 F5.

Xướng âm giọng Pha trưởng:

Thùng thình thùng thình! Trống rộn ràng ngoài đình!
Đô5 Đô5 Đô5 Đô5! Pha5 Đô5 Đô5 Đô5 Đô5!

Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh
Pha5 Rê5 Đô5 La4 Đô5 Rê5 Đô5 La4 Đô5

Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng
Rê5 Rê5 Rê5 Rê5 Pha5 Xon5 Rê5 Rê5 Rê5

Dưới ánh trăng rằm đàn em cất tiếng hát vang.
La5 Xon5 Pha5 Rê5 Đô5 Rê5 Pha5 Xon5 Xon5 Pha5.

Nốt chữ cái giọng G trưởng:

Thùng thình thùng thình! Trống rộn ràng ngoài đình!
D5 D5 D5 D5! G5 D5 D5 D5 D5!

Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh
G5 E5 D5 B4 D5 E5 D5 B4 D5

Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng
E5 E5 E5 E5 G5 A5 E5 E5 E5

Dưới ánh trăng rằm đàn em cất tiếng hát vang.
B5 A5 G5 E5 D5 E5 G5 A5 A5 G5.

Xướng âm giọng Xon trưởng:

Thùng thình thùng thình! Trống rộn ràng ngoài đình!
Rê5 Rê5 Rê5 Rê5! Xon5 Rê5 Rê5 Rê5 Rê5!

Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh
Xon5 Mi5 Rê5 Ti4 Rê5 Mi5 Rê5 Ti4 Rê5

Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng
Mi5 Mi5 Mi5 Mi5 Xon5 La5 Mi5 Mi5 Mi5

Dưới ánh trăng rằm đàn em cất tiếng hát vang.
Ti5 La5 Xon5 Mi5 Rê5 Mi5 Xon5 La5 La5 Xon5.

Đăng bởi HarmonicaFreshman

Ờ-bao-tờ du

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: