19 tháng 8 (nốt chữ cái)

Một nguồn:
Nhạc khuông:
http://baicadicungnamthang.net/sheet/muoi-chin-thang-tam-232.html
Hát, phiên bản 1:
http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/muoi-chin-thang-tam-257.html
Hát, phiên bản 2:
http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/muoi-chin-thang-tam-1171.html

Mười chín tháng Tám.

Nhạc và lời: Xuân Oanh.

Lời: theo baicadicungnamthang.net (âm thanh gốc của tốp ca nam nữ của Đài Tiếng nói Việt Nam, phiên bản cũ hơn?).
Nhạc: theo sách “108 bài hát truyền thống Hội-Đoàn-Đội” do nhạc khuông của baicadicungnamthang.net dường như thiếu dấu thăng ở hóa biểu.

Nốt chữ cái giọng G trưởng:

Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày
D4 E4 F#4 G4 G4 F#4 G4 A4 G4 E4 D4

Thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai
D4 G4 A4 B4 B4 A4 B4 C5 B4 A4 G4

Mười chín tháng Tám khi quốc dân căm hờn kêu thét
D4 G4 A4 B4 B4 C5 B4 A4 G4 B4 D5

Đứng lên cùng hô mau diệt tan hết quân thù chung
C5 B4 G4 A4 A4 G#4 A4 B4 A4 D4 G4

Mười chín tháng Tám ánh sáng tự do đưa tới
D4 B4 B4 B4 A4 G4 F#4 G4 A4 B4

Cờ bay muôn nơi tung ánh sa…a…ao vàng
B4 D5 D5 D5 D5 E5 D5-E5-D5 B4

Máu pha tươi hồng trên lá cờ đi khắp chốn giang sơn
A4 G4 G4 F#4 G4 A4 D4 B4 C5 B4 A4 G4

Người Việt Nam đều thống nhất reo vang lời thề
E4 F#4 G4 G4 A4 B4 A4 G4 E4 D4

Mười chín tháng Tám chớ quên là ngày khởi nghĩa
D4 B4 B4 B4 A4 G4 F#4 G4 B4 D5

Hạnh phúc sáng tô non sông Việt Nam.
D5 E5 D5 B4 A4 G4 D4 G4

(Chơi lại một lần nữa).

Xướng âm giọng Xon trưởng:

Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày
Rê4 Mi4 Phi4 Xon4 Xon4 Phi4 Xon4 La4 Xon4 Mi4 Rê4

Thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai
Rê4 Xon4 La4 Ti4 Ti4 La4 Ti4 Đô5 Ti4 La4 Xon4

Mười chín tháng Tám khi quốc dân căm hờn kêu thét
Rê4 Xon4 La4 Ti4 Ti4 Đô5 Ti4 La4 Xon4 Ti4 Rê5

Đứng lên cùng hô mau diệt tan hết quân thù chung
Đô5 Ti4 Xon4 La4 La4 Xi4 La4 Ti4 La4 Rê4 Xon4

Mười chín tháng Tám ánh sáng tự do đưa tới
Rê4 Ti4 Ti4 Ti4 La4 Xon4 Phi4 Xon4 La4 Ti4

Cờ bay muôn nơi tung ánh sa…a…ao vàng
Ti4 Rê5 Rê5 Rê5 Rê5 Mi5 Rê5-Mi5-Rê5 Ti4

Máu pha tươi hồng trên lá cờ đi khắp chốn giang sơn
La4 Xon4 Xon4 Phi4 Xon4 La4 Rê4 Ti4 Đô5 Ti4 La4 Xon4

Người Việt Nam đều thống nhất reo vang lời thề
Mi4 Phi4 Xon4 Xon4 La4 Ti4 La4 Xon4 Mi4 Rê4

Mười chín tháng Tám chớ quên là ngày khởi nghĩa
Rê4 Ti4 Ti4 Ti4 La4 Xon4 Phi4 Xon4 Ti4 Rê5

Hạnh phúc sáng tô non sông Việt Nam.
Rê5 Mi5 Rê5 Ti4 La4 Xon4 Rê4 Xon4

(Chơi lại một lần nữa).

Nốt chữ cái giọng C trưởng:

Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày
G4 A4 B4 C5 C5 B4 C5 D5 C5 A4 G4

Thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai
G4 C5 D5 E5 E5 D5 E5 F5 E5 D5 C5

Mười chín tháng Tám khi quốc dân căm hờn kêu thét
G4 C5 D5 E5 E5 F5 E5 D5 C5 E5 G5

Đứng lên cùng hô mau diệt tan hết quân thù chung
F5 E5 C5 D5 D5 C#5 D5 E5 D5 G4 C5

Mười chín tháng Tám ánh sáng tự do đưa tới
G4 E5 E5 E5 D5 C5 B4 C5 D5 E5

Cờ bay muôn nơi tung ánh sa…a…ao vàng
E5 G5 G5 G5 G5 A5 G5-A5-G5 E5

Máu pha tươi hồng trên lá cờ đi khắp chốn giang sơn
D5 C5 C5 B4 C5 D5 G4 E5 F5 E5 D5 C5

Người Việt Nam đều thống nhất reo vang lời thề
A4 B4 C5 C5 D5 E5 D5 C5 A4 G4

Mười chín tháng Tám chớ quên là ngày khởi nghĩa
G4 E5 E5 E5 D5 C5 B4 C5 E5 G5

Hạnh phúc sáng tô non sông Việt Nam.
G5 A5 G5 E5 D5 C5 G4 C5

(Chơi lại một lần nữa).

Xướng âm giọng Đô trưởng:

Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày
Xon4 La4 Ti4 Đô5 Đô5 Ti4 Đô5 Rê5 Đô5 La4 Xon4

Thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai
Xon4 Đô5 Rê5 Mi5 Mi5 Rê5 Mi5 Pha5 Mi5 Rê5 Đô5

Mười chín tháng Tám khi quốc dân căm hờn kêu thét
Xon4 Đô5 Rê5 Mi5 Mi5 Pha5 Mi5 Rê5 Đô5 Mi5 Xon5

Đứng lên cùng hô mau diệt tan hết quân thù chung
Pha5 Mi5 Đô5 Rê5 Rê5 Đi5 Rê5 Mi5 Rê5 Xon4 Đô5

Mười chín tháng Tám ánh sáng tự do đưa tới
Xon4 Mi5 Mi5 Mi5 Rê5 Đô5 Ti4 Đô5 Rê5 Mi5

Cờ bay muôn nơi tung ánh sa…a…ao vàng
Mi5 Xon5 Xon5 Xon5 Xon5 La5 Xon5-La5-Xon5 Mi5

Máu pha tươi hồng trên lá cờ đi khắp chốn giang sơn
Rê5 Đô5 Đô5 Ti4 Đô5 Rê5 Xon4 Mi5 Pha5 Mi5 Rê5 Đô5

Người Việt Nam đều thống nhất reo vang lời thề
La4 Ti4 Đô5 Đô5 Rê5 Mi5 Rê5 Đô5 La4 Xon4

Mười chín tháng Tám chớ quên là ngày khởi nghĩa
Xon4 Mi5 Mi5 Mi5 Rê5 Đô5 Ti4 Đô5 Mi5 Xon5

Hạnh phúc sáng tô non sông Việt Nam.
Xon5 La5 Xon5 Mi5 Rê5 Đô5 Xon4 Đô5

(Chơi lại một lần nữa).

Dù đã cố hết sức, nhưng mình vẫn có cảm tưởng là riêng về mặt âm nhạc, người Việt vẫn còn hơi bị… vu vơ bâng quơ.

Rồi, tiếp tục qua tab số harmonica nữa, lại thêm một lần… bâng quơ và vu vơ (tức là hai lần quơ và vơ).

Đăng bởi HarmonicaFreshman

Ờ-bao-tờ du

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: